Patientvejledning

Her findes vejledninger til alle de operationer, der foretages på Ortoklinik. Inden operation skal den relevante vejledning være læst grundigt igennem.

Før operationen vil De blive bedt om at bekræfte, at De er indforstået med operationens formål, det forventede resultat, forløbet efter operationen med eventuelle restriktioner og de risici for komplikationer, der altid vil være i forbindelse med enhver operation. Den primære årsag er, at vi ønsker at give Dem den bedste forberedelse og tryghed i forbindelse med Deres behandling på Ortoklinik.

Stil altid spørgsmål, hvis De er i tvivl om noget!

Samtykkeerklæringen, som skal være læst og underskrevet inden operation, findes her Samtykkeerklæring (PDF)