ORTOKLINIK

Klinik for Ortopædkirurgi

På Ortoklinik i Aarhus udfører erfarne speciallæger ortopædkirurgiske behandlinger for skader, sygdomme og lidelser i bevægeapparatet.

Vi har særligt fokus på ortopædkirurgisk behandling af problemer i hænder og fødder.

På Ortoklinik tilbydes patienten diagnose og behandling, der er baseret på viden.

På Ortoklinik har patienten kontakt til den samme erfarne speciallæge fra den første konsultation og indtil behandlingen afsluttes. Sammen afstemmer lægen og patienten forventningerne til sygdom, behandlingsmuligheder og de forventede resultater. Det er vigtigt, at man som patient er godt informeret om sin situation og sine muligheder for behandling.

Dette er udgangspunkt for en behandling af høj kvalitet.

Vores hyppigste ortopædkirurgiske under hjemmesidens punkter “Behandling” og “Patientinfo”.

Ortokliniks klinikchef er professor, overlæge, dr.med., Ph.D. Michael Ulrich, der er speciallæge i ortopædkirurgi.

 

 

 

 

Den offentlige Sygesikring: Ortoklinik har overenskomst med den offentlige sygesikring. Derfor kan vi modtage patienter henvist fra egen læge til vederlagsfri konsultation og behandling . De skal blot bede Deres egen læge om at henvise Dem til undersøgelse eller behandling hos Ortoklinik.

Det udvidede frie sygehusvalg: Patienter, der oplever lang ventetid på undersøgelse og behandling på offentlige sygehuse, kan blive omvisiteret til hurtigere behandling i henhold til reglerne for den offentlige behandlingsgaranti. Yderligere information kan fåes ved kontakt til Deres regionale patientkontor eller Ortoklinik.

Sundhedsforsikring: Aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger forhindrer os i at give uopfordret information om muligheden for undersøgelse og behandling med sundhedsforsikring. Patienter, der ønsker at anvende deres sundhedsforsikring, skal have tilsagn fra deres forsikringsselskab inden forløb kan begyndes. De er velkommen til at kontakte Deres sundhedsforsikringsselskab eller Ortoklinik, hvis De ønsker information om mulighederne.

Private patienter: Aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger forhindrer os i at give uopfordret information om muligheden for undersøgelse og behandling af private patienter. Men De er velkommen til at kontakte Ortoklinik, hvis De ønsker information om mulighederne.