Værd at vide som patient på ORTOKLINIK

Ventetid

ORTOKLINIK modtager langt flere henvisninger fra praktiserende læger, end vi har konsultationstider til. Derfor kan ventetid desværre ikke undgåes. Ventetiden afhænger af problemstillingen, som egen læge har beskrevet i henvisningen til os. Der er kort ventetid (dage – få uger) på kirurgi i hånd og fod, da det er vores kerneydelse. Lang ventetid (flere måneder) kan desværre forekomme ved vurdering, undersøgelse og behandling af problemer, der ikke kræver ortopædkirurgisk behandling.

Ventetiden angivet på Sundhed.dk angiver udelukkende ventetid på hånd- og fodkirurgi. Der er ikke mulighed for at give differentieret ventetid.

Kontakt derfor ORTOKLINIK for at få en konkret tidsaftale til konsultation vedrørende Deres problemstilling.

Patientgrupper

Den offentlige sygesikring

ORTOKLINIK har overenskomst med den offentlige sygesikring. Derfor kan vi modtage patienter henvist fra egen læge til vederlagsfri konsultation og behandling. De skal blot bede Deres egen læge om at henvise Dem til undersøgelse eller behandling hos ORTOKLINIK. Herefter kan De kontakte ORTOKLINIK med henblik på aftale om tidspunkt for konsultation. Én henvisning gælder kun for undersøgelse og behandling af ét problem. En henvisning forældes efter 6 måneder og/eller gælder indtil speciallægen afslutter forløbet. Ved fortsatte problemer skal patienten genhenvises. En patient kan maksimalt tilbydes maksimalt 6 kontakter per henvisning, hvor både konsultationer, operationer, telefon- og e-mail-kontakter tælles med. Ved behov for mere end 6 kontakter, skal patienten bede egen læge om at sende en ny henvisning.

Det frie Sygehusvalg

Som borger i Danmark har man ret til frit at vælge mellem sygehuse og klinikker med offentlig aftale, hvis man skal undersøges eller behandles. ORTOKLINIK har en sådan aftale med Danske Regioner. Således kan man bede egen læge om at henvise direkte til ORTOKLINIK mhp vederlagsfri undersøgelse og ortopædkirurgisk behandling.
Hvis De allerede er henvist til f.eks. en sygehus afdeling, kan De bede afdelingen eller den regionale patientvisitator om at sende en henvisning til ORTOKLINIK. Når ORTOKLINIK modtager den omvisterede henvisning fra den regionale visitation eller sygehus, vil vi sende en indkaldelse til Dem inden for få hverdage.

Det udvidede frie Sygehusvalg

Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 2 måneder, har man ret til at vælge behandling på et privat hospital eller en speciallægeklinik. Deres rettigheder som patient bliver således udvidet. På denne baggrund kan man også vælge at blive henvist til ORTOKLINIK, der har aftale med Danske Regioner.
Man kan blive omvisiteret, hvis ventetiden på ortopædkirurgisk undersøgelse og/eller behandling på et offentligt sygehus er længere end 2 måneder. Hvis hospitalet ændrer Deres operationsdato således, at den samlede ventetid bliver mere end 1 måned, kan De også bede om at blive omvisiteret til ORTOKLINIK.
Ønsker man at blive omvisiteret skal man kontakte Patientkontoret i hjemregionen. Man kan bede om at blive omvisiteret til ORTOKLINIK for de fleste hånd- og fodkirurgiske behandlinger.

Privat Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring giver mulighed for hurtig og direkte udredning og behandling på private klinikker uden henvisning fra egen læge. Ventetiden er kort, og man kan møde den læge, man ønsker. Private sundhedsforsikringer kan tegnes direkte af private, men ofte vil man være dækket via sin arbejdsgiver, fagorganisation eller pensionsordning. Mere end 1,5 mio danskere har på denne måde en privat sundhedsforsikring. Patienter, der ønsker at anvende deres private sundhedsforsikring, skal have tilsagn fra deres forsikringsselskab inden tid til undersøgelse og behandling kan aftales. De er velkommen til at kontakte Deres sundhedsforsikringsselskab eller ORTOKLINIK, hvis De ønsker information om mulighederne.

Private Patienter

Private patienter behøver ingen henvisning eller tilsagn fra læger, sygehuse eller forsikringsselskaber. Den private patient betaler selv for klinikkens ydelser. Aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende Speciallæger forhindrer os i at give uopfordret information om muligheden for undersøgelse og behandling af private patienter. Men De er velkommen til at kontakte ORTOKLINIK, hvis De ønsker information om mulighederne.
I henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende Speciallæger skal patienten være klar over, at samme undersøgelse eller behandling kan tilbydes vederlagsfrit via Den Offentlige Sygeforsikring. Derfor skal følgende dokument være læst, underskrevet og afleveret før forløbet begyndes: Erklæring for private patienter.

Udredningsgaranti

Det offentlige sundhedsvæsen er forpligtet til at have foretaget udredning af sygdom i løbet af maksimalt en måned efter egen læge har henvist patienten til sygehuset. Det betyder, at man som patient skal være blevet undersøgt og have modtaget en behandlingsplan inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt.
Hvis sygehuset ikke kan leve op til denne udredningsgaranti på maksimalt 1 måned, har man ret til at blive henvist til et andet sygehus eller klinik som f.eks. ORTOKLINIK.
Der er altid mulighed for at kontakte patientkontoret i Deres bopælsregion for at få yderligere information om Deres muligheder for behandling på ORTOKLINIK. Læs mere om udredningsgaranti

Transport til ORTOKLINIK

Egen bil

På trods af at ORTOKLINIK er lokaliseret centralt i Aarhus er der alligevel gode tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder tæt ved ORTOKLINIK.
Udenfor hoveddøren til klinikken er standsning tilladt. Indenfor 500 meter fra klinikken er der mere end 4 store parkeringshuse.
Parkeringsmuligheder

Taxa

På Park Allé lige overfor ORTOKLINIK er der venteplads for taxa, hvor der normalt holder 2-4 ledige taxa’er.
Taxa

Tog & Bus

Der er gode offentlige transportmuligheder til ORTOKLINIK.
Hvis man ankommer med tog, er der fra Aarhus Hovedbanegård på Banegårdspladsen kun ca. 450 meters gang til ORTOKLINIK.
Fra Aarhus Rutebilstation til ORTOKLINIK er der ca. 750 meters gang.
Til Ortoklinik er der talrige forbindelser med bybus, som ankommer til Park alle med få minutters mellemrum.
Rejseplanen

Patientrettigheder

Patienterstatning

Patienterstatning behandler krav om erstatning fra patienter, der er kommet til skade i både den private og offentlige del af det danske sundhedsvæsen. Det er dog et krav, at den behandlende sundhedsperson er autoriseret, hvilket er tilfældet med personalet på ORTOKLINIK.
Ansøgning om patienterstatning er ikke det samme som at klage over en sundhedsfaglig behandling.
Læs mere om Patienterstatningen

Utilsigtede hændelser

Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre patienter bliver udsat for det samme.
En utilsigtet hændelse er en situation, hvor en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet.
Læs mere om utilsigtede hændelser

Patientklage

Patienter kan klage, hvis man mener at opleve fejl i den sundhedsfaglige behandling eller hvis man mener, at patientrettighederne er tilsidesat.
Den sundhedsfaglig behandling dækker over undersøgelse, diagnose og behandling.
Skulle De være utilfreds med den sundhedsfaglige behandling eller føler De, at Deres patientrettigheder er blevet tilsidesat på ORTOKLINIK, vil vi meget gerne høre dette direkte fra Dem på email mu@ortoklinik.dk.
Læs mere om “Klage over Sundhedsvæsnet”

Privatlivspolitik

ORTOKLINIKs privatlivspolitik indeholder information om indhentning og anvendelse af persondata i forbindelse med undersøgelser og behandlinger på ORTOKLINIK. Læs ORTOKLINIKs privatlivspolitik

Udeblivelse

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig til at betale ORTOKLINIK et gebyr per udeblivelse. Gebyret er 250 kroner for udeblivelse fra en konsultation og 500 kroner for udeblivelse fra en operation eller lignende (Overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger, 2018, §25 stk. 2).