ORTOKLINIK

På ORTOKLINIK foretages ortopædkirurgiske udredninger og behandlinger af speciallæger med international erfaring og solid videnskabelig baggrund

Speciallægerne på Ortoklinik har stor klinisk erfaring med diagnosticering og behandling af sygdomme i bevægeapparatet. Der arbejdes dagligt med ortopædkirurgiske problemer på både basalt og højt specialiseret niveau. Speciallægerne udvikler fortsat deres kirurgiske kompetencer gennem aktive internationale netværk og deltagelse i specialistkurser. Alle speciallægerne har videnskabelige uddannelser og stor forskningserfaring, hvilket sætter dem i stand til at forholde sig konstruktivt kritisk til ny viden og udvikling. Dette er grundlaget for højt fagligt niveau!

Personale

Michael Ulrich

Klinikchef, Professor, dr med, PhD

Speciallæge i ortopædkirurgi

Uddannet læge i 1997, PhD i 2002, speciallæge i ortopædkirurgi og dr med i 2007. Subspecialicering i håndkirurgi i 2008. Overlæge i 2009 og lærestolsprofessor i 2014. Bag sig har Michael Ulrich erhvervet en bred, solid ortopædkirurgisk speciallægeuddannelse på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Aalborg med beherskelse af behandlinger på både basalt og højt specialiseret niveau. Michael Ulrich har gennemført Det Britiske Håndkirurgiske Selskabs teoretiske uddannelse (BSSH Manchester Courses 1-76). Michael Ulrich har arbejdet i USA, Canada og England hvorved der er opbygget et solidt og aktivt internationalt netværk med førende ortopædkirurgier. Michael Ulrich er også uddannet militærlæge i Forsvaret.
Professor Michael Ulrich er medlem af en række regionale og nationale sundhedsfaglige råd og organisationer.

Marianne Jørgensen

Klinisk Assistent

Marianne Jørgensen er uddannet social- og sundhedshjælper. Gennem mange år har hun arbejdet i ortopædkirurgisk speciallægepraksis. I ORTOKLINIK arbejder Marianne med afvikling af operationsprogrammer og har selvstændige postoperative ambulatorier. Igennem dette arbejde har Marianne opnået en stor erfaring med information, behandling og opfølgning af kirurgiske patienter. I ORTOKLINIK er Marianne desuden ansvarlig for indkøb af kliniske utensilier samt instrument håndtering og vedligeholdelse.

Ivan Hvid

Professor, dr med

Speciallæge i ortopædkirurgi

Uddannet læge i 1975, dr.med. i 1988 med en disputats om knoglestyrken omkring knæet. Fra 1992 til 2013 var han overlæge og professor ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Fra 2013 var Ivan Hvid professor og overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Rikshospitalet i Oslo. Ivan Hvid har en kolossal erfaring med ortopædisk kirurgi og et unikt globalt fagligt netværk. Gennem de sidste mange år har Ivan Hvid har haft en særlig interesse for børneortopædi og deformitetsbehandling.

Camilla Ryge

Overlæge, PhD

Speciallæge i ortopædkirurgi

Uddannet læge i 1997, PhD i 2008 og speciallæge i ortopædkirurgi i 2012 med subspecialicering i håndkirurgi i 2014. Camilla Ryge har som en af de få danske håndkirurger gennemført det Britiske Håndkirurgiske Selskabs teoretiske uddannelse (BSSH Manchester Courses 1-76). Camilla Ryge har arbejdet som håndkirurgisk overlæge på Håndkirurgisk Klinik, Gentofte Hospital indtil 2018, hvorefter hun har været tilknyttet ORTOKLINIK og Privathospitalet Aleris-Hamlet som håndkirurg.

Vore ydelser

Behandling

Lidelser, sygdomme og skader i bevægeapparatet giver smerter og nedsat funktionsniveau, som medfører dårligere livskvalitet. Det kan have negativ betydning for både arbejds- og familieliv samt fritidsaktiviteter. Succes i behandling betinges altid af, at den rigtige diagnose er stillet. Derfor bliver alle patienter grundigt undersøgt, inden vi anbefaler en behandling. På ORTOKLINIK udfører vi ortopædkirurgiske behandlinger. Vi har særligt fokus på ortopædkirurgiske problemer i hænder og fødder. På ORTOKLINIK tilbydes kirurgisk behandling på baggrund af videnskabelige viden udført af erfarne speciallæger. Sammen afstemmer lægen og patienten forventningerne til sygdom, behandlingsmuligheder og de forventede resultater. Det er vigtigt, at man som patient er godt informeret om sin situation og sine muligheder for behandling.

Speciallægeerklæring
En ortopædkirurgisk speciallægeerklæring benyttes blandt andet i arbejdsskade- og forsikringssager. En speciallægeerklæring består af en omhyggelig beskrivelse af patientens livssituation før og efter en ulykke, en grundig helbredsundersøgelse, samt en gennemgang af journaler, røntgenbilleder, m.v. På den baggrund konkluderes typisk, hvilken årsagssammenhæng, der er mellem en konkret problematik (f.eks en ulykke) og patientens nuværende helbredsstatus. Professor Michael Ulrich har stor erfaring i udarbejdelse af speciallægeerklæringer inden for det ortopædkirurgiske speciale. Speciallægeundersøgelserne foretages efter aftale på ORTOKLINIK i Århus.
Second opinion

I forbindelse med udredning af en vanskelig diagnose eller beslutning om operation kan man som patient føle behov for, at endnu en erfaren speciallæge gennemgår ens situation for at sikre, at de rigtige beslutninger tages. En sådan ’second opinion’ vil kræve omhyggelig gennemgang af sygehistorie, journaler, billedematerialer, blodprøver, samt et interview og en fokuseret helbredsundersøgelse. Professor Michael Ulrich har gennem mange år vejledt patienter med særlige problemer og behov. Han er i stand til at kunne foretage en omhyggelig afvejning af fordele og ulemper eller risici i forbindelse med beslutning om en eventuel operation. Michael Ulrich har forståelse for patientens usikkerhed, tvivl og utryghed i forbindelse med sådanne beslutninger, der ofte ikke træffes efter blot en konsultation, men kan kræve god tid og flere samtaler. Second opinion er desværre ikke omfattet af den nuværende overenskomstsaftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende Speciallæger. Send en mail direkte til mu@ortoklinik.dk

Personlig rådgivning
Flere og flere patienter ønsker at have en personlig rådgiver med på sidelinjen i udrednings- og behandlingsforløb ved sygdom. Uanset om man har et forløb i det private eller det offentlige behandlingssystem vil man typisk møde mange læger, som kan have modstridende råd og vejledninger. Professor Michael Ulrich har med mange års erfaring og stor faglig indsigt gode forudsætninger for at være den gennemgående faste person, som patienten kan bruge som sin privat personlige lægelige rådgiver eller konsulent på sin vej gennem behandlingsverdenen, hvor man ofte kan føle sig alene og usikker i forhold til plan og valg. Desuden har Professor Michael Ulrich et stort netværk til både danske og udenlandske specialister, som kan inddrages i sagen ved behov. Rådgivning er desværre ikke omfattet af den nuværende overenskomstsaftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende Speciallæger. Send en mail til Michael Ulrich på mu@ortoklinik.dk

Om ORTOKLINIK

Formål, Værdi & Mission

Formål: Efter vores behandling skal patienterne opleve færre gener, højere funktionsniveau og dermed bedre livskvalitet.

Værdi: Vores værdier er kvalitet og tryghed. Vi ønsker at give vores patienter optimal kvalitet i den ortopædkirurgiske behandling for at give det bedst mulige patientforløb.

Mission: Ortoklinik tilbyder patienten diagnose og behandling, der er baseret på viden. Kirurgerne på Ortoklinik har mange års klinisk erfaring og en videnskabelig tilgang til behandlingsmetoder. Staben af medarbejdere er veluddannede og dedikerede. Dette er grundlaget for behandling af høj kvalitet.

Evidensbaseret behandling

ORTOKLINIK arbejder med basis i en stærk videnskabelig tradition. Det er derfor naturligt, at rådgivning og behandlingen er videnskabelig dokumenteret og følger den nyeste internationale udvikling for altid at opnå de højeste kvalitetsstandarder. Det giver patienten sikkerhed for at modtage den bedste behandling. ORTOKLINIK deltager i kliniske forskningsprojekter for løbende at udvikle og forbedre patientbehandling.

Ressourcer

Speciallægerne på ORTOKLINIK har stor klinisk erfaring med diagnosticering og behandling af sygdomme i bevægeapparatet. Som speciallæge arbejdes der dagligt med ortopædkirurgiske problemer på både basalt og højt specialiseret niveau. Speciallægerne udvikler fortsat deres kirurgiske kompetencer gennem aktive internationale netværk og deltagelse i specialistkurser. Speciallægerne har videnskabelige uddannelser (PhD) og forskningserfaring (dr med, PhD), hvilket sætter dem i stand til at forholde sig konstruktivt kritisk til ny viden og udvikling. ORTOKLINIK stiller høje kvalitetskrav til sine leverandører af operationsinstrumenter, udstyr, mv. ORTOKLINIK råder over avanceret udrednings- og operationsudstyr, hvilket er medvirkende til, at vi kan tilbyde behandling i topklasse.