Springfinger

Ved springfinger foregår bøjning og udstrækning af fingeren i ømme spring. Springene skyldes lokal fortykkelse af bøjesenen og forsnævring i seneskeden på niveau med knoleddet. I svære tilfælde kan fingeren være aflåst i bøjet eller strakt position. Operation tilbydes ved manglende effekt af konservativ behandling og ved aflåst finger.

Sygdommen: Ved springfinger låser fingeren sig fast under bøjning. Ofte  vil man selv kunne frigøre fingeren ved at strække den med stor kraft (Green grad 2) eller ved at rette fingeren passivt ud med den anden hånd (Green grad 3). Patienten kan herefter bevæge fingeren frit, indtil den låser igen. Der er ofte smerter og ubehag i forbindelse med aflåsning. I svære tilfælde kan fingeren være aflåst i bøjet eller strakt position (Green grad 4). Fænomenet skyldes en lokal fortykkelse af fingerens bøjesener, der passerer gennem en snæver tunnel ud for knoleddet. Springfinger kan ramme alle fingre, men er hyppigst på 3. eller 4. finger. Lidelsen er forholdsvis hyppigt forekommende. Den ses især hos kvinder i alderen 50-60 år. Årsagen er ukendt, og tilstanden optræder spontant. Der er ingen sammenhæng til erhverv. Springfinger kan være første tegn på leddegigt. Sygdommen ses oftere hos patienter med stofskiftesygdom (f.eks. diabetes og hypothyreose).

Diagnosen: Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse, hvor der ofte findes en hård øm knude på bøjesenen ud for knoleddet og klassisk aflåsning ved bevægelse af fingeren.

Non-kirurgisk behandling: Der kan lægges blokade i seneskede med binyre-barkhormon. Resultatet kontrolleres efter 2-3 uger.

Indikation: Smertende springfinger.

Forberedelse: Hånden skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Fingerringe skal fjernes før ankomst til klinikken. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation.Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse i håndfladen. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer. 

Operation: Gennem et kort snit i håndfladen på niveau med knoleddet løsnes den trange bøjesene-kanal (A1-pulley). En eventuel seneknude eller irriteret seneskede fjernes. Operationen afsluttes med anlæggelse af en passende bandage. Operationsforløbet vil tage ca 30 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde hånden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Det er også vigtigt at foretage pumpeøvelser, samt at bevæge skulder og albue. Fingrene bør bevæges fra umiddelbart efter operationen. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Bandagen kan skiftes til plaster efter 3 dage. Fjernelse af sting foretages på ORTOKLINIK ca 12 dage efter operation.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i dagene efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Undgå tunge løft i de første tre uger. Så længe der er sår på hånden, er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.

Genoptræning: Ergoterapi eller anden genoptræning er ikke nødvendig.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel).

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i op til tre uger afhængigt af arbejdsfunktion. Det er vigtigt, at operationssår holdes rene, tørre og i ro indtil heling er opnået.

Forventet resultat: Formålet er, at fingrene kan bevæges frit uden smerter og spring. Succesraten i litteraturen varierer fra 60% til 97%.

Opfølgning: Sårbehandling med fjernelse af sting vil normalt blive foretaget i ORTOKLINIK. Yderligere opfølgning kan aftales.

Komplikationer: Komplikationer forekommer hos færre end 0,5% af patienterne. Komplikationer kan bestå af langtids ømhed i arret, blødning, nerveskade og infektion i bøjesenens skede. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes. Blødning og blodansamling kan forekomme efter operation. Særligt hvis man får blodfortyndende medicin. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse medfører nedsat følsomhed i fingrene. Manglende heling kan forekomme. Dette ses hyppigst hos patienter med sukkersyge og dårligt blodomløb.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.