Skæv Storetå

Smertende knystdannelse ved skævstilling af storetåen kan udgøre et stort problem. Tidlig korrektion af forfodsplatfod og brug af brede sko kan hæmme udviklingen i tilstanden. Operation er dog den eneste behandlingsform, som på lang sigt kan give varig bedring af tilstanden. Ved operationen vil isoleret kosmetisk behandling ikke give tilfredsstillende resultat, idet der ikke vil kunne opnåes tilstrækkelig reduktion af forfodens bredde til at afhjælpe trykproblemet. Derfor er en aksekorrektion af storetåstrålen nødvendig. Røntgenundersøgelse benyttes til at planlægge, hvilke type operation der skal udføres for at give det bedst mulige resultat.

Sygdommen: Skæv storetå (Hallux Valgus ) er en fejlstilling af storetåen, hvor storetåen drejes i retning mod lilletåen. Storetåen er normalt drejet udad 15-20°! Bliver valgusstillingen mere end 20°, vil bøje- og strækkesener trække i den indre storetåknogle og forstærke storetåens fejlstilling. Tåens grundled vil blive presset ud, og skabe tryk fra fodtøj mod en slimpose ud forgrundleddet, der bliver irriteret og smertefuldt. Med tiden vil der dannes en knogleudvækst på kanten af grundleddet, der forstærker trykgenerne. Storetåens "vandring" vil kunne påvirke de nærmeste tæer, som kan give hammertåstilling eller overliggende 2. tå. Symptomerne er smerter over storetåens grundled, påvirkning af gangen og gener fra fodtøj. Der er ingen sammenhæng mellem symptomer og fejlstilling. Der er også kosmetisk gene ved skævhed i storetåen. Hallux valgus ses hos ca 50% af voksne, og er hyppigst hos kvinder. Årsagen er ikke klarlagt. For små sko, især med overbelastning af forfoden på grund af høj hæl, kan bidrage til udviklingen af hallux valgus. Forskellige fodfejlstillinger (f.eks. forfodsplatfod, bred forfod og hulfod) kan medvirke til fejlstillingen.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante symptomer, klinisk undersøgelse og eventuelt røntgen-undersøgelse.

Non-kirurgisk behandling: Ved få gener og moderat fejlstilling kan tidlig korrektion af  eventuel fodfejlstilling og brug af fornuftigt fodtøj måske hæmme udviklingen i tilstanden.

Indikation: Kroniske smerter og evt. kosmetiske gener. Chevron-operation foretages ved IM<15° og HV<30° uden artrose eller hypermobilitet. Operation er den eneste dokumenterede behandling, som på lang sigt kan give varig bedring. Ledbrusken i grundled skal være intakt. Operation frarådes ved dårligt blodomløb og sukkersyge.

Forberedelse: Fod og ben skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer.

Operation: Chevron-operation foretages gennem et ca 5 cm længdegående snit på indersiden af storetåens grundled. Ledkapsel åbnes og sideledbånd løsnes. Via en adgang gennem leddet løsnes også den forkortede kapsel på grundleddets yderside. Knysten fjernes, hvorefter mellemfodsknoglen oversaves, således fejlstillingen kan korrigeres ved at forskyde grundleddet dybere ind i foden og oprette tåen. Der foretages plastik og opstramning af grundleddets inderste sideledbånd og kapselapparat. Slutteligt anlægges en stiv redresserende bandage til brug i 6 uger. Operationsforløbet vil tage ca 60 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde foden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter.  Ankel og knæ skal bevæges. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Den stive bandagerings-sko med tåskillere skal bruges konstant i 6 uger. Forfoden må ikke belastes! Der anvendes normalt krykker i de første 2 uger efter operationen. På ca 2. dag foretages sårkontrol og skift af bandage på ORTOKLINIK. På ca 12. dag foretages stingfjernelse på ORTOKLINIK. Efter ca 6 uger er der afsluttende kontrol med instruktion i bevæge-øvelser på ORTOKLINIK. Husk at nedbringe egne sko. Det anbefales at benytte fodtøj med stiv sål i mindst 6 måneder efter operationen.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i 6 uger efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Paracetamol 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt tbl Ibuprofen 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel).

Infektionsforebyggelse: Forebyggende mod infektion skal tages 2 tbl Dicloxacillin 500mg 3 gange dagligt de første 5 døgn efter operation.

Sygemelding: Sygemeldingsperiodens længde afhænger af arbejdsfunktion. Men der skal oftest forventes sygemelding i minimum 3 uger.

Forventet resultat: Formålet med behandlingen er at lindre smerterne og andre gener samt at bedre fodens funktion. Korrektion af kosmetisk fejlstilling har mindre vægtning. Det er normalt at have smerter i minimum 6 måneder efter operationen. Det endelige resultat vurderes efter 12 måneder. Nogle patienter får tilbagefald af fejlstilling og gener. Men 90% af patienterne bliver smertefrie. 5% angiver at få det værre efter indgrebet.

Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer sjældent. Den samlede hyppighed er < 2%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. God hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion. Ved mistanke om infektion skal læge kontaktes. Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse kan medføre nedsat følsomhed omkring arret på storetåen. Manglende heling kan forekomme. Dette ses hyppigst hos patienter med sukkersyge og dårligt blodomløb. Rygning fordobler risikoen for infektion og dårlig sårheling efter operation og må derfor frarådes. Blodprop i benet kan opstå ved inaktivitet efter operation. ved mistanke skal læge kontaktes.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.