Quervain Tenosynovitis

De Quervains tenosynovitis er seneskedehindebetændelse over håndleddets tommelfingerside, der giver hævelse og smerter. Irritationen skyldes en forsnævring af kanalen, hvor to af senerne til tommelfingeren løber. Aflastning og eventuelt blokade med binyrebarkhormon vil i mange tilfælde være nok til at opnå symptomfrihed. Hvis dette ikke sker er kirurgi, hvor sene-kanalen spaltes, en mulig behandling.

Sygdommen: Quervains sygdom (tenosynovitis) er en irritations-tilstand omkring sprede- og strække-senerne til tommel-fingeren. Det er en af de almindeligste seneskede-betændelser i håndleddet. Når seneskederne bliver irreterede, hæver de og senerne glider dermed dårligere i den trange seneskede, som omgiver dem. Dette udløser smerter omkring den seneskede, som styrer senens beliggenhed, når tommelfingeren bøjes. Nogle patienter oplever samtidig vanskelighed ved at gribe og klemme. Quervains seneskedebetændelse forekommer oftest hos kvinder og ses typisk som en følge af overbelastning af senerne for eksempel i forbindelse med ensidigt arbejde eller belastning. Hos ammende mødre synes årsagen at være hormonel og at kunne forklares ved væskeophobning i kvindens krop. Dette menes at være en mere sandsynlig årsag end overbelastning i forbindelse med, at spædbarnet skal løftes, holdes og bæres.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse med positive fund ved isometriske test. Eventuelt kan undersøgelsen suppleres med ultralydsskanning.

Non-kirurgisk behandling: I de fleste tilfælde forsvinder symptomerne med tiden ved ro og aflastning. Eventuelt kan der anlægges en bandage og gives kur med gigttabletter. Ved fortsatte gener kan der lægges blokade i seneskeden med binyrebarkhormon. Resultatet kontrolleres efter 2-3 uger. Binyrebarkhormon lindrer symptomerne hos 80-90% af patienterne og giver varig bedring hos ca. 50%.

Indikation: I kroniske tilfælde af Quervain, hvor non-kirurgisk behandling ikke har virket efter ca 6 måneder, kan det være nødvendigt med operation.

Forberedelse: Hånden og underarm skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Fingerringe skal fjernes før ankomst til klinikken. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse på håndleds-niveau. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer.

Operation: Gennem et kort snit på tommefinger-siden af håndleddet spaltes sene-tunnelen og giver derved mere plads til de fortykkede sener. Eventuelt irriteret seneskede og seneknude fjernes. Operationen afsluttes med anlæggelse af en passende bandage. Operationsforløbet vil tage ca 30 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde hånden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Det er også vigtigt at foretage pumpeøvelser, samt at bevæge skulder og albue. Fingrene bør bevæges fra umiddelbart efter operationen. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Bandagen kan skiftes til plaster efter 3 dage. Fjernelse af sting foretages på ORTOKLINIK ca 12 dage efter operation.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i dagene efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Undgå tunge løft i de første tre uger. Så længe der er sår, er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.

Genoptræning: Ergoterapi eller anden genoptræning er ikke nødvendig.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i op til tre uger afhængigt af arbejdsfunktion. Det er vigtigt, at operationssår holdes rene, tørre og i ro indtil heling er opnået.

Forventet resultat: Det forventes, at smerterne forsvinder og tommelfingeren kan bevæges frit med god kraft og uden gene. 90% af patienterne når dette mål efter operation.

Opfølgning: Sårbehandling med fjernelse af sting vil normalt blive foretaget i Ortoklinik. Yderligere opfølgning kan aftales.

Komplikationer: Komplikationer forekommer hos færre end 0,5% af patienterne. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes. Blødning og blodansamling kan forekomme efter operation. Særligt hvis man får blodfortyndende medicin. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse kan medføre nedsat følsomhed på hånd og i fingrene.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.