Nedgroet Negl

Nedgroet negl rammer oftest storetåen. De typiske symptomer på dette er smerter, hævelse samt af og til pus fra kanten af tåneglen (neglevolden). Tilstanden skyldes ofte, at neglen klippes i bue og dermed for langt ned til siderne. Den forebyggende behandling er god fodhygiejne med vask af fødderne dagligt sammen med, at man undgår fodtøj, som trykker, og man undgår at klippe neglene for korte mod siderne. Nogle behøver hjælp fra en fodterapeut. Hvis anden behandling ikke lykkes, kan operation komme på tale, hvor en del af neglen fjernes på en sådan måde, at yderkanten af neglen ikke vokser ud igen.

Sygdommen: Neglene krummer normalt fra side til side. Hvis neglen krummer kraftigt, hvis tåen er skæv eller klemmes i smalt fodtøj eller får en skade, kan neglekanten komme til at skære ned i neglefalsen langs neglens sider. Herved kan opstå et lille sår, der gør ondt og det kan blive inficeret. Skaden kan også opstå, hvis neglen klippes for kort eller forkert. Den smertende negl , som ofte har en rød og hævet eller endda betændt neglevold, kaldes for en nedgroet negl. 

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante symptomer og klinisk undersøgelse.

Non-kirurgisk behandling: Ofte kan situationen reddes med rummeligt fodtøj, god hygiejne og rigtig negleklipning. Alternativt kan man kontakte en fodterapeut, som måske kan rette neglen op med en bøjle af metal eller fibermateriale.

Indikation: Smerter og eventuelt sårdannelse.

Forberedelse: Tæer, fod og ben skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer.

Operation: Der fjernes 2-3 mm af neglens bredde i den side eller de sider, hvor  symptomerne findes. Desuden fjernes det negledannende væv, således risikoen for at problemet gentages minimeres. Herefter sættes et stærkt plaster på tåen, som holder operationssåret lukket indtil heling (4 uger). Yderligere anlægges en stor sugende komprimerende bandage. Efter 2-3 dage kan denne fjernes og erstattes med et plaster. Operationsforløbet vil tage ca 30 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde foden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter.  Ankel og knæ skal bevæges.  Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Hvis neglen er inficeret ved operationen, kan der stadig være bakterier i såret. Som regel er god hygiejne efter operationen tilstrækkeligt til at bekæmpe infektionen, men hvis der er udtalt infektion, kan det være nødvendigt at give et antibiotikum. Efter 2-3 dage fjernes bandagen og såret skyldes under bruser. Anlæg herefter et nyt plaster. Efter ca 12 dage vil der være afsluttende sårkontrol på ORTOKLINIK. Der må anvendes rummeligt fodtøj, så snart dette ikke gør ondt.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i de første døgn efter operationen, og mens der indtages medicin mærket med rød advarsels-trekant.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Paracetamol 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibuprofen 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Infektionsforebyggelse: Da der oftest vil være infektion i tåen på tidspunktet for kirurgi, anbefales det at tage 2 tbl Dicloxacillin 500mg 3 gange dagligt de første 5 døgn efter operation. Ved svær infektion gives antibiotika i 8 dage. Eventuel yderligere antibiotika-kur kan være nødvendig.

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i ca 2 uger afhængigt af arbejdsfunktion.

Forventet resultat: Formålet med behandlingen er at lindre smerterne og forhindre at infektion i neglevolden opstår.

Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer sjældent. Den samlede hyppighed er < 2%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. God hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion. Ved mistanke om infektion skal læge kontaktes. Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse kan medføre nedsat følsomhed i tåen. Manglende heling kan forekomme. Dette ses primært hos disponerede patienter så som rygere og patienter med sukkersyge eller dårligt blodomløb. Blodprop i benet kan opstå ved inaktivitet efter operation. ved mistanke skal læge kontaktes. Hvis hele roden til det lille stykke negl, der fjernes fra neglens sider, ikke kommer med ud ved operationen, kan der opstå et ”neglehorn”. Dette kan enten være i form af en lille neglesplint, der vokser ud ved siden af neglen, eller under huden i tåens spids. Det kan nødvendiggøre et nyt indgreb. Neglen bliver smallere efter operationen. Neglen vil dermed kan få et andet udseende end en normal negl. Fornemmelse af stivhed og gene fra arvæv kan forekomme.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.