Kuskefinger - Nålebehandling

Dupuytrens kontraktur er udvikling af hårde strengformede fortykkelser dybt i underhuden på håndflade og fingre, som trækker fingrene ind mod hånden. Fingrene forhindres dermed i at kunne strækkes ud. Operation tilbydes ofte først, når fingrene er bøjet imellem 40-90 grader. På ORTOKLINIK foretages behandling med “nåle-metode” af lettere tilfælde og klassisk kirurgisk fjernelse af strengdannelsen i sværere tilfælde.

Sygdommen: Dupuytrens kontraktur (kuskefingre) skyldes ueftergivelige bindevævsdannelser dybt i håndens og fingrenes under-hud. Oftest starter sygdommen som  ømme knuder i hånd-fladen, hvorfra hårde knudrede strenge strækker sig ud i fingrene. I løbet af år skrumper strengene og forhindre de angrebne fingre i at kunne strækkes ud. Fingrenes bøjesener fejler ikke noget ved Dupuytrens kontraktur. Ofte rammes lillefingeren og ringfingeren først. Forekomsten af kuskefingre øges med alderen og ses hyppigere blandt mænd end hos kvinder. Årsagen til Dupuytrens kontraktur er ikke kendt, men arv har betydning. Sygdommen ses oftere hos patienter med stofskiftesygdom (f.eks. diabetes).

Diagnosen: Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse.

Non-kirurgisk behandling: Anlæggelse af skinner med fingeren i maksimal eks- tension eller kraftig udstrækning af fingeren har ingen eller muligvis skadelig effekt.

Indikation: Nålekirurgisk behandling (nålefasciotomi) kan foretages i tilfælde, hvor Dupuytren strengdannelsen er begrænset til håndfladen og første del af 1-2 fingre (Tubiana Stadie 1-2).

Forberedelse: Hånden skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Fingerringe skal fjernes før ankomst til klinikken. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med eventuelt blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: I forbindelse med  nåle-operationen  anlægges lokalbedøvelse omkring strengen i håndfladen. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer. 

Operation: Ved hjælp af en tynd fin nål overskæres strengen og stramningerne i underhuden samtidig med, at fingeren strækkes ud under let pres. Operationen afsluttes med anlæggelse af et plaster. I nogle tilfælde gives også en skinne, der holder fingrene strakte. Det samlede operationsforløb vil tage ca 20 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde hånden i ro og opad det første døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Det er også vigtigt at foretage pumpeøvelser, samt at bevæge skulder og albue. Fingrene bør bevæges fra umiddelbart efter operationen. Hænderne kan vaskes normalt et døgn efter operationen. Bandagen skiftes på 2. dag efter operationen til plaster, der efterfølgende skiftes ved behov indtil sårheling er opnået.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i døgnet efter operation, og så længes der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Undgå tunge løft i de første tre uger. Så længe der er sår på hånden, er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.

Genoptræning: Foretag selv udstrækning af fingrene minimum en gang i timen fra samme dag som indgrebet. Hurtig genoptræning skal forhindre stivhed, genvinde bevægelighed og genskabe styrke og funktion. Skinnen (eventuelt kun om natten) kan med fordel benyttes de første 6 uger.

Smertebehandling: Mod smerter efter indgrebet anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter indgrebet. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Sygemelding: Ved håndbelastende arbejde skal man forvente sygemelding i 4-6 uger. Det er vigtigt, at operationssår holdes rene, tørre og i ro indtil heling er opnået.

Forventet resultat: Formålet er at opnå fuld strækkeevne i fingrene og dermed bedre bevægeligheden. Metoden har meget kort sygeforløb efter operationen. Desværre oplever 85% af patienterne tilbagefald i løbet af 5 år efter nåleoperationen. Resultaterne er bedst hos ældre og patienter med lette forandringer.

Opfølgning: Der er opfølgning Ortoklinik efter 3 måneder. Ved manglende effekt kan der eventuelt suppleres med yderligere nåle-behandling.

Komplikationer: Komplikationer forekommer meget sjældent (<0,5%). Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes. Blødning og blodansamling kan forekomme efter operation. Særligt hvis man får blodfortyndende medicin. Ved mistanke skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse medfører nedsat følsomhed i fingrene. Beskadigelse af fingrenes bøjesener kan medføre nedsat bøjeevne og styrke i fingrene.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter behandlingen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Ellers kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.