Knude & Modersmærke

Sygdommen: Knuder i hud og underhud er oftest fedtknuder, talgknuder eller bindevævsknuder. De fjernes, hvis de generer, eller der er mistanke om, at de er ondartede. Modermærker fjernes, hvis de generer, eller hvis de har ændret udseende, klør eller bløder.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante klinisk undersøgelse og histologisk undersøgelse ef det fjernede væv.

Indikation: Fjernelse af en knude er indiceret ved gener og tryk-symptomer. For modermærker gælder det, at de bør fjernes, hvis de generer, eller hvis de har ændret udseende, klør eller bløder.

Forberedelse: Operationsområdet skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse i området, hvorefter knuden eller modermærket fjernes. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer. 

Operation: Der lægges et operationssnit over knuden eller omkring modermærket, således det kan fjernes i ét stykke. Knuder (dog ikke talgknuder) og modermærker sendes oftest til histologisk undersøgelse på hospitalet. Huden bliver lukket med sting. Operationen afsluttes med anlæggelse af en passende bandage. Operationsforløbet vil tage ca 30 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde det opererede område i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Efter ca 2 dage kan bandagen erstattes med plaster. Stingfjernelse foretages på ORTOKLINIK ca 12 dage efter operation. Der kan gå nogle uger før ORTOKLINIK modtager den histologiske beskrivelse og diagnose på det fjernede materiale fra hospitalet. ORTOKLINIK sender derefter straks besked om undersøgelsens resultat til Dem via lægevejen.dk eller pr. brev (der tages dog forbehold for ferie-, fri- og helligdage).

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes umiddelbar efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Så længe der er sår på hånden er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.  Det første halve år efter operationen anbefales det at undgå direkte sollys på arret. Dette kan f.eks. gøres ved at bruge solcreme med høj faktor eller sætte Micropore plaster henover arret. Micropore er hudfarvet og kan købes på apoteket.  Det anbefales at benytte steristrips (købes på apoteket) på tværs af såret de første 3-5 måneder efter operationen. Formålet er at mindske risikoen for dannelse af bredt skæmmende arvæv. Efter 5 måneder har underhuden genvundet 75% af den normale styrke, og på tidspunktet hvor stingene fjernes er styrken endnu meget ringe. Du kan tage brusebad dagen efter, men du må først gå i karbad, svømmehal eller havvand, når stingene er fjernet.

Genoptræning: Der er ikke behov for genoptræning.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding, hvis operationssåret under arbejde ikke kan holdes rent, tørt og i rimelig ro indtil heling er opnået.

Forventet resultat: Fjernelse af smertende generende tumor med henblik på diagnostik.

Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer meget sjældent. Den samlede hyppighed er mindre end 0,1%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes.  Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse er meget sjælden. Dette kan medføre nedsat funktion og kronisk smertetilstand. Manglende heling kan forekomme. Dette ses hyppigst hos patienter med sukkersyge og dårligt blodomløb eller hos tobaksrygere.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.