Personale

Personalet på Ortoklinik er erfarent og gør altid sit bedste for, at alle patienter på Ortoklinik føler sig i trygge hænder og opnår det bedste behandlingsresultat.

Michael Ulrich

Klinikchef, professor, overlæge, dr.med., Ph.D.
Speciallæge i ortopædkirurgi

mu@ortoklinik.dk

Michael Ulrich er klinikchef på Ortoklinik.
I de seneste 10 år har Michael Ulrich haft særligt fokus på behandlingskvalitet med udgangspunkt i patienternes egne behov og oplevelser. Han har været en af de danske pionerer ved udvikling af nye metoder til at vurdere patienternes tilfredshed med deres behandlingsforløb og til at indføre nye måder til styring af sundhedsøkonomi, hvor hospitalerne ikke kun aflønnes for deres produktion men i højere grad for deres behandlingskvalitet. Michael Ulrich blev i 2014 lærestolsprofessor i ortopædisk kirurgi ved Aalborg Universitet med ansvaret for den ortopædkirurgiske faglige udvikling, forskning og undervisning af medicinstuderende ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.
For Michael Ulrich er det vigtigste, at den enkelte patient betragtes som et helt menneske, hvor sociale, erhvervsmæssige, sports- og sundhedsfaktorer inddrages i behandlingsplanen. Michael Ulrich lægger vægt på kommunikation med den enkelte patient og forsøger altid at forstå patientens perspektiv og ønsker.

Professor Michael Ulrich er garant for, at Ortoklinik tilbyder den bedste evidensbaserede behandling.

Baggrund: Michael Ulrich blev læge i 1997. Han har erhvervet en bred, solid ortopædkirurgisk speciallægeuddannelse på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Aalborg. Som 39-årig fik han ansættelse som ortopædkirurgisk overlæge på Aarhus Universitetshospital. Michael Ulrich behersker ortopædkirurgiske behandlinger på både basalt og højt specialiseret niveau. I 2002 blev han Ph.D., og i 2007 forsvarede han sin doktordisputats (dr. med.). I 2005 blev han lektor i molekylærortopædi, og lærestolsprofessor i ortopædkirurgi i 2014. Parallelt med sit kliniske arbejde er Michael Ulrich stadig forskningsaktiv.
Gennem sin karriere har Michael Ulrich opbygget et solidt og aktivt internationalt netværk med førende ortopædkirurgier i Europa, Canada og USA. Michael Ulrich har bl.a. arbejdet på University of Rochester Medical Center, New York, USA, University College London Hospitals, London, England, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada, og Jefferson University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Professor Michael Ulrich er medlem af en række regionale og nationale sundhedsfaglige råd og organisationer.

AutorisationsID for læge: 06RVR (udstedt den 26-06-2008) Tilladelse til selvstændigt virke som læge: 01-11-2009 Speciallægeautorisation: 01.02.2021

Kontakt Michael Ulrich: mu@ortoklinik.dk

Lotte Dahl

Overlæge, Ph.D.
Speciallæge 

ld@ortoklinik.dk

At yde den bedst tænkelige behandling og service for den enkelte patient er det centrale i Lotte Dahls lægegerning. Som det første danske forskningsarbejde, har Lotte Dahls kortlagt kvinders psykologiske og sociale problemer i forbindelse med diagnosticering og behandling af underlivskræft, samt deres forløb i årene efter at behandlingen er afsluttet. Resultaterne fra denne forskning har fået stor politisk bevågenhed fra de danske sundhedsmyndigheder så som Sundhedsstyrelsen, Formand for Danske Regioner Bent Hansen og daværende sundhedsminister Astrid Krag. Lotte Dahls forskning er således med til at danne fundamentet for nye opfølgningsprogrammer for kræftpatienter i Danmark, der aktuelt udarbejdes af en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen.

På Ortoklinik er Lotte Dahl med til at monitorere og vurdere behandlingskvaliteten via Ortobasen, således at vi kan dokumentere vores høje faglige kvalitetsstandarder. Lotte Dahl yder også et vigtigt bidrag til Ortoklinik’s udviklings- og forskningsaktivitet.

Baggrund: Lotte Dahl blev læge i 2008. Hun har haft sin kliniske grunduddannelse på regionshospitalerne i Horsens og Herning. I 2011 var Lotte Dahl læge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. I perioden 2012 til 2014 havde Lotte Dahl forskningsansættelse og arbejdede i 2013 på University of Toronto, Toronto, Canada, med udvikling af opfølgningsprogrammer for kræftpatienter. Fra 2014 har hun været ansat som læge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. I 2015 blev Lotte Dahl Ph.D. med en afhandling om kræftramte kvinders behov ved ambulante kontroller. Siden 2022 har hun være ledende overlæge på Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens.

AutorisationsID for læge: 06RVR (udstedt den 26-06-2008) Tilladelse til selvstændigt virke som læge: 01-11-2009 Speciallægeautorisation: 01.02.2021

Kontakt Lotte Dahl: ld@ortoklinik.dk

Marianne Jørgensen

Klinisk Assistent

mj@ortoklinik.dk

Marianne Jørgensen har stor erfaring med ortopædkirurgiske patienter og hun sætter en ære i altid at behandle efter højeste faglige standard. Marianne Jørgensen lægger vægt på, at den enkelte patient føler sig tryg, hørt og velkommen. Marianne modtager og forbereder patienter, som skal opereres på Ortoklinik. Hun vejleder og instruerer i behandlingsforløbene samt eventuelle forholdsregler. Marianne Jørgensen varetager også kontrolundersøgelser og efterbehandlinger af patienter opereret på Ortoklinik.

Baggrund: Efter mange år bosiddende i udlandet, har Marianne Jørgensen arbejdet i speciallægepraksis siden 2016.

Siden 2018 har Marianne Jørgensen arbejdet hos Ortoklinik.

Kontakt Marianne Jørgensen: mj@ortoklinik.dk

Anette Berg

Lægesekretær

ab@ortoklinik.dk

Anette Berg er Ortokliniks kontaktperson for både patienter og samarbejdspartnere. Anette Berg har en meget stor erfaring som lægesekretær og sætter en ære i, at tingene gøres korrekt og ordenligt. Anette Berg indkalder patienter til undersøgelser og operationer. Hun sørger for, at vores patienter får planlagt gode forløb og, at der er orden i tingene. Anette Berg har den direkte kontakt til vores patienter og samarbejdspartnere.

Som patient eller samarbejdspartner hos Ortoklinik er man altid velkommen til at henvende sig til Anette Berg.

Baggrund: Anette Berg blev uddannet lægesekretær i 1982. Hun har tidligere været ansat på Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers, Ortopædisk Hospital i Aarhus samt Ortopædisk Privathospital Aarhus. Siden 2012 har Anette Berg være lægesekretær i ortopædkirurgisk speciallægepraksis.

Kontakt Anette Berg: ab@ortoklinik.dk

Camilla Ryge

Overlæge, PhD 
Speciallæge i ortopædkirurgi

cr@ortoklinik.dk

Baggrund: Camilla Ryge blev læge i 1997 og PhD i 2008 fra Københavns Universitet.

I 2012 blev hun speciallæge i ortopædkirurgi og i 2014 subspecialiceret i håndkirurgi.

Camilla Ryge har som en af de få danske håndkirurger gennemført det Britiske Håndkirurgiske Selskabs teoretiske uddannelse (BSSH Manchester Courses 1-76).

Camilla Ryge har arbejdet som håndkirurgisk overlæge på Håndkirurgisk Klinik, Gentofte Hospital indtil 2018, hvorefter hun har været tilknyttet Ortoklinik og Aleris-Hamlet i Købehavn.

AutorisationsID for læge: 00R99 (udstedt den 01.07.2007) Tilladelse til selvstændigt virke som læge: 18.11.1999 Speciallægeautorisation: 01.05.2012

Kontakt Camilla Ryge: cr@ortoklinik.dk