Ortopædkirurgisk klinik i Aarhus

Ortoklinik er en ortopædkirurgisk klinik beliggende centralt i Århus, som tilbyder undersøgelse og behandling af ortopædkirurgiske sygdomme.

Værdigrundlag

Vores værdier er kompromisløs kvalitet, tryghed og individuel behandling tilpasset den enkelte patient. Vi ønsker at tilbyde vores patienter kvalitet i den ortopædkirurgiske behandling for at give det bedst mulige patientforløb.

På Ortoklinik forsøger vi at imødekomme patientens ønsker, forventninger og behov. Patienten vil altid være i centrum af det lægelige arbejde på Ortoklinik.

Omsorg for patienten

Vi tilpasser konsultationer og eventuel behandling til den enkelte patients ønsker og behov. Der lægges vægt på personlig kontakt, venlighed og højt fagligt niveau. Der bruges den tid på samtaler og information, som hver enkelt patient har behov for. Som patient skal man føle sig tryg og godt tilpas. Man vil opleve, at lægen har god tid til at udøve sin virksomhed, og at alt skrider planlagt frem i et roligt tempo, hvor der gives den tid og information, som den enkelte patient behøver.

På Ortoklinik vil patienten have den samme læge gennem hele forløbet. Dette sikrer kontinuitet og tryghed.

Alle undersøgelser og kirurgiske behandlinger udføres af erfarne ortopædkirurgiske speciallæger.

Ressourcer

Speciallægerne på Ortoklinik har stor klinisk erfaring med diagnosticering og behandling af sygdomme i bevægeapparatet. Som speciallæge arbejdes der dagligt med ortopædkirurgiske problemer på både basalt og højt specialiseret niveau. Speciallægerne udvikler fortsat deres kirurgiske kompetencer gennem aktive internationale netværk og deltagelse i specialistkurser. Speciallægerne har videnskabelige uddannelser (Ph.D.) og forskningserfaring, hvilket sætter dem i stand til at forholde sig konstruktivt kritisk til ny viden og udvikling. Ortoklinik råder over avanceret udrednings- og operationsudstyr, hvilket er medvirkende til, at vi kan tilbyde behandling i topklasse.

Ortoklinik stiller høje kvalitetskrav til sine leverandører af operationsinstrumenter, udstyr, mv.

Evidens-baseret behandling

I Ortoklinik arbejdes der ud fra en stærk videnskabelig baggrund. Det er derfor naturligt, at rådgivning og behandlingen er videnskabelig dokumenteret og følger den nyeste internationale udvikling for altid at opnå de højeste kvalitetsstandarder. Det giver patienten sikkerhed for at modtage den bedste behandling.

Ortoklinik deltager i kliniske forskningsprojekter for løbende at udvikle og forbedre patientbehandling.