Behandlingskvalitet

Kerneydelsen i ortopædkirurgi er smertelindring, forbedring af funktionsniveau og dermed øget livskvalitet. Det er på disse centrale parametre, Ortoklinik ønsker at blive vurderet. Alle patienter i Ortoklinik bliver derfor tilbudt kvalitetsopfølgning af den behandling, de har modtaget.

Kvaliteten følges med on-line spørgeskemaer i indtil fem år efter behandlingen er foretaget. Hvis man i den periode besvarer spørgsmålene med en status, der er dårligere end den forventede, vil man blive kontaktet af Ortoklinik og tilbudt en opfølgende undersøgelse. Udgangspunktet for opfølgningen er den status man har før behandling. Derfor er det vigtigt, at man besvarer det første spørgeskema, inden man kommer til den første undersøgelse på Ortoklinik. Der er anført henvisning til spørgeskemaet i det indkaldelsesbrev man modtager med email eller posten.

Udover at følge den enkelte patients udvikling, vil anonymiserede besvarelser blive brugt til forskningsarbejde samt til generelt at overvåge kvaliteten i behandlingen og til at forbedre Ortokliniks behandlingstilbud.
Dataindsamlingen overholder gældende dansk lovgivning og er godkendt af Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.