Behandlingskvalitet

Kerneydelsen i ortopædkirurgi er smertelindring, forbedring af funktionsniveau og dermed øget livskvalitet. Det er på disse centrale parametre, Ortoklinik ønsker at blive vurderet.

Ortobasen er en klinisk kvalitetsdatabase, der følger behandlede patienter indtil fem år efter behandlingen er foretaget. Resultaterne herfra demonstrerer at kvaliteten målt på reduktion i smerte/ubehag, forbedring af funktion og livskvalitet ligger på højt internationalt niveau i Ortoklinik.

Udover at følge den enkelte patients udvikling, bliver de anonymiserede besvarelser  brugt til forskningsarbejde samt til generelt at overvåge kvaliteten i behandlingen og til at forbedre Ortokliniks behandlingstilbud.

Dataindsamlingen overholder gældende dansk lovgivning og er godkendt af Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.