Hammertå - Nålebehandling

Der findes en lang række fejlstillinger af de små tæer. Fejlstillingerne kan ses såvel isolerede som i kombination med hinanden. Det er karakteristisk, at der dannes hård hud på grund af tryk fra fortøj, og at der tilkommer smerter som følge af trykgener fra skoen. Personlig tilpasning af skoene kan ofte lindre smerterne. Men hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt med operation, hvor man forsøger at korrigere tåens fejlstilling. Svarende til den enkelte patients fodstatus og behov for mobilitet findes en lang række operationsmetoder.

Sygdommen: Mallet-tå, klotå og krøltå er undertyper af hammertå, hvor tæernes deformitet medfører trykgener. Tilstanden forekommer typisk på begge fødder. Symptomerne er smerterne samt dannelse af hård hud og evt sår på tåspidsen. Smerte på mellemfodsniveau kan forekomme samtidigt. Tilstanden er hyppigst hos ældre kvinder. Årsagen er ikke kendt. Man antager, at der er en ubalance mellem bøjemuskler og strækkemuskler, der afgiver senerne ned til tåleddene både på overside og underside af tæerne.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante symptomer, klinisk undersøgelse og eventuelt røntgen-undersøgelse for at afklare luksation eller subluksation i tåens grundled. Ved den dynamiske hammertå kan leddene stadig bevæges passivt til normal anatomisk position.

Non-kirurgisk behandling: Der anbefales fodtøj med rummelig tåboks og blødt overlæder - eventuelt suppleret med forfodspelotte og fodterapi.

Indikation: Smerter og eventuelt sårdannelse, men stadig passiv bevægelighed i  tåens led. Fordelen ved nåle-tenotomi er minimalt sår og få restriktioner efter operationen.

Forberedelse: Tæer, fod og ben skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer.

Operation: Ved fleksibel hammertå overskæres den lange bøjesene til tåen med percutan nåle-teknik. Herefter kan tåen straks rettes ud. Det sættes et stærkt sportstape på tåen for at bevare den udrettede stilling indtil heling (8 uger). Operationsforløbet vil tage ca 15 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde foden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter.  Ankel og knæ skal bevæges. Efter ca 2 uger foretages kontrol af bandage og tå-stilling på ORTOKLINIK. Efter ca 8 uger er der afsluttende kontrol på ORTOKLINIK hvor bl.a. behov for fodtøjskorrektion vurderes.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i de første døgn efter operationen, og mens der indtages medicin mærket med rød advarsels-trekant.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Paracetamol 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibuprofen 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Infektionsforebyggelse: Forebyggende mod infektion kan tages 2 tbl Dicloxacillin 500mg 3 gange dagligt de første 5 døgn efter operation.

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i nogle få dage afhængigt af arbejdsfunktion.

Forventet resultat: Formålet med behandlingen er at lindre smerterne og korrigere fejlstilling. Status opnåes tidligst efter 6 måneder. 90% af patienterne bliver smertefrie. Målet er ikke en kosmetisk perfekt tå, men en smertefri/lindret tå.

Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer sjældent. Den samlede hyppighed er < 2%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. God hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion. Ved mistanke om infektion skal læge kontaktes. Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse kan medføre nedsat følsomhed i tåen. Manglende heling kan forekomme. Blodprop i benet kan opstå ved inaktivitet efter operation. ved mistanke skal læge kontaktes. I nogle få tilfælde er fleksorsene-tenotomi ikke tilstrækkeligt til at give et varigt godt resultat. Da kan mere omfattende kirurgi blive nødvendigt.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.