Hammertå - Klassisk kirurgi

Der findes en lang række fejlstillinger af de små tæer. Fejlstillingerne kan ses såvel isolerede som i kombination med hinanden. Det er karakteristisk, at der dannes hård hud på grund af tryk fra fortøj, og at der tilkommer smerter som følge af trykgener fra skoen. Personlig tilpasning af skoene kan ofte lindre smerterne. Men hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt med operation, hvor man forsøger at korrigere tåens fejlstilling. Svarende til den enkelte patients fodstatus og behov for mobilitet findes en lang række operationsmetoder.

Sygdommen: Klassisk hammertå er en fejlstilling, hvor tåens midterled er bøjet nedad, mens grundled og yderled er overstrakte. De to tæerne ved siden af storetåen er hyppigst ramt. Tilstanden forekommer typisk samtidig på begge fødder. Symptomerne er smerter og fortykkelse under tåens grundled og over de øvrige led. Smerterne udløses ofte af tryk og aktivitet. Der dannes karakteristisk hård hud på fodsålen ved grundleddet og på oversiden af midterleddet. Andre hammertå-deformiteter er krøltå og mallet-tå. Tilstanden forekommer oftest hos ældre kvinder. Årsagen er ukendt. Men man antager, at der er en ubalance mellem bøjemuskler og strækkemuskler, der afgiver senerne ned til tåleddene både på overside og underside af tæerne. Hammertæer forekommer ofte samtidigt med hallux valgus (skæv storetå). 

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante symptomer, klinisk undersøgelse og eventuelt røntgen-undersøgelse for at afklare luksation eller subluksation i tåens grundled. Ved den kontrakte hammer-tå er tåens led låst, og den vil ikke kunne rettes ud.

Non-kirurgisk behandling: Der anbefales fodtøj med rummelig tåboks og blødt overlæder - eventuelt suppleret med forfodspelotte og fodterapi.

Indikation: Smerter og evt. sårdannelse, samt kontraktur i  tåens led. Kirurgi frarådes ved dårligt blodomløb og sukkersyge.

Forberedelse: Tæer, fod og ben skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen. Faste før operation er ikke nødvendig.

Operation: Ved stiv hammertå fjernes ledoverfladen på begge sider af midterleddet gennem et tværgående elipsesnit over leddet. Hård hud fjernes. Leddet løsnes dorsal og ned ad siderne. Gennem endnu et ca. 1 cm langt længdegående snit ved tåens grundled forlænges strækkesenerne, hvis tåen har tendens til at pege op ad. Samtidig løsnes den dorsale ledkapsel på grundleddet. I nogle tilfælde foretages transposition af fleksorsener for at aligne tåens grundstykke. Derefter låses tåen i strakt stilling med en ståltråd, der føres gennem huden, indtil heling (6 uger). Under operationen undersøges grundleddet. Hvis der findes tegn på ledskred,  instabilitet eller hyperekstension, foretages passende kirurgisk behandling med det samme. Det samlede operationsforløb vil tage ca 60 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde foden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter.  Ankel og knæ skal bevæges. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Den stive bandagerings-sko og evt krykker skal bruges konstant i 6 uger. På 2-4 dag foretages sårkontrol og skift af bandage på ORTOKLINIK. På 12-14 dag fjernes sting på ORTOKLINIK. Efter ca 6. uge er der afsluttende kontrol med fjernelse af ståltråd og hælsko på ORTOKLINIK. Der gives instruktion i bevæge-øvelser. Husk at medbringe egne sko. Benyt bredt fodtøj med stiv sål i mindst 6 mdr efter operationen.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i minimum 6 uger efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarsels-trekant.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Paracetamol 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt tbl Ibuprofen 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Infektionsforebyggelse: Forebyggende mod infektion skal tages 2 tbl Dicloxacillin 500mg 3 gange dagligt de første 5 døgn efter operation.

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i minimum 2 uger.

Forventet resultat: Formålet med behandlingen er at lindre smerterne og korrigere fejlstilling. Status opnåes tidligst efter 6 måneder. 90% af patienterne bliver smertefrie.

Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer sjældent. Den samlede hyppighed er < 2%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. God hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion. Ved mistanke om infektion skal læge kontaktes. Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse kan medføre nedsat følsomhed omkring arret og tæerne. Manglende heling kan forekomme. Blodprop i benet kan opstå ved inaktivitet efter operation. Ved mistanke skal læge kontaktes.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.