Cubital Tunnel Syndrom

Indklemning af nervus ulnaris i albuetunnellen giver smerter og følenedsættelse i lillefinger og ringefinger. Ved manglende effekt af non-operativ behandling kan kirurgisk løsning af nerven være nødvendig for at lindre smerte og normalisere følesansen i fingrene.

Sygdommen: Trange pladsforhold i albuetunnelen på albuens inderside, hvor igennem nervus ulnaris løber, kan give tryk på denne store nerve til underarm og fingre. Dette medfører smerter og prikkende, stikkende føleforstyrrelser i lillefinger og ringfinger, håndflade/ryg og bagside af underarm. Dette kendes fra et "albuestød". Senere opleves typisk tab af kraft i håndens små muskler. Klo-fejlstilling kan forekomme sent i forløbet. Syndromet findes hos hyppigst hos mænd. Årsagerne kan være irritation og instabilitet omkring ulnarisnerven som følge af uvant eller voldsomt arbejde (f.eks. med vibrerende værktøj), følger efter brud, leddegigt eller stofskiftesygdomme.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante symptomer, klinisk undersøgelse og eventuelt suppleret med nervelednings-undersøgelse, ultralydsskanning eller MRi.

Non-kirurgisk behandling: Hvis symptomerne er opstået i forbindelse med belastning (tryk eller albuebøjning), kan man i første omgang forsøge med aflastning og eventuelt en kur med NSAID. Dette hjælper 50% af patienterne. Der er ingen dokumenteret effekt af skinner eller fysioterapi.

Indikation: Kirurgi er aktuel, hvis symptomerne er meget generende eller vedvarende, da nerven i sådanne tilfælde kan få varige skader. Der er også grund til operation ved tab af funktion i hånden.

Forberedelse: Hånd og arm skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer. 

Operation: Gennem et ca 7 cm langt bueformet snit over indersiden af albuen løsnes ledbåndet, som udgør loftet i albuetunnelen. Herved mindskes trykket på ulnaris-nerven. Eventuelt løsnes Osborne’s ledbånd. Ved fund af rumopfyldende væv fjernes dette også. Ulnaris nerven lades urørt. Det sikres at nerven ligger stabilt i tunnelen. Operationen afsluttes med anlæggelse af en passende bandage. Det samlede operationsforløb vil vare ca 30 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde armen i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Det er også vigtigt at foretage pumpeøvelser, samt at bevæge skulder, albue og hånd. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Efter 3 dage kan bandagen erstattes med plaster. Stingfjernelse foretages på Ortoklinik ca 12 dage efter operation.

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i dagene efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Undgå tunge løft i de første tre uger efter kirurgi. Så længe der er sår på hånden er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.

Genoptræning: Der er ikke behov for genoptræning.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i 3-6 uger afhængigt af arbejdsfunktion. Det er vigtigt, at operationssår holdes rene, tørre og i ro, indtil heling er opnået.

Forventet resultat: De natlige symptomer mindskes oftest hurtigt. Fingre og underarm kan fortsat snurre og prikke i uger til måneder efter operationen afhængigt af, hvor meget og længe nerven har været klemt. Arret kan være ømt og hævet i mange måneder efter operationen, hvilket også er den tid, det tager, inden håndkraften er næsten normal. Hvis fingrenes muskelkraft har været påvirket, kan man ikke forvente en fuldstændig normalisering.

Opfølgning: Sårbehandling med skift af bandage og fjernelse af sting vil normalt blive foretaget i Ortoklinik.

Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer meget sjældent. Den samlede hyppighed er mindre end 0,5%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes. Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse er meget sjælden. Dette kan medføre nedsat funktion og kronisk smertetilstand. Omkring 1% af patienterne oplever ikke den forventede smertelindring og funktionsforbedring ved operationen. Få patienter oplever, at symptomerne kommer igen efter operation på trods af, at den er udført korrekt. Årsagen er oftest ubekendt.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Ellers skal egen læge eller vagtlæge kontaktes.