Carpal Tunnel Syndrom

Carpal tunnel syndrom opstår ved afklemning af nervus medianus i håndledstunnellen. Det giver smerter og nedsat følesans i tommel-, pege-, lange- og halvdelen af ringfingeren. Nerven kan blive klemt i sit forløb gennem en tunnel i håndroden, hvilket kan give smerter, ofte natlige, og nedsat følelse i fingrene. Ved manglende effekt af non-operativ behandling, kan spaltning af det tværgående ledbånd, som danner loftet i håndledstunnellen aflaste trykket på nervus medianus. Denne operation fører ofte til smertelindring og normal følesans i fingrene.Sygdommen: Trange pladsforhold i håndledstunnelen kan give tryk på den store nerve til fingrene (nervus medianus). Dette medfører smerter og prikkende, stikkende føleforstyrrelser i tommel, pegefinger og langefinger. Senere opleves typisk tab af finmotorik og kraft i tommelfingeren. Syndromet findes hos ca 5% af den voksne befolkning og er hyppigst hos kvinder ældre end 45 år. Årsagerne kan være irritation omkring bøjesenerne som følge af uvant eller voldsomt arbejde (f.eks. med vibrerende værktøj), følger efter håndledsbrud, leddegigt eller stofskiftesygdomme. Carpal tunnel syndrom ses ofte forbigående i graviditetens sidste trimester.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved relevante symptomer, klinisk undersøgelse og eventuelt suppleret med nervelednings-undersøgelse.


Non-kirurgisk behandling: Hvis symptomerne er opstået i forbindelse med belastning, kan man i første omgang forsøge med aflastning og eventuelt en kur med NSAID. En håndledsskinne om natten kan lindre de natlige gener. Hvis operation ikke er mulig eller ønsket, kan blokade med binyrebarkhormon forbigående afhjælpe symptomerne.

Indikation: En operation er aktuel, hvis de natlige symptomer er meget generende, eller hvis den nedsatte følelse i fingrene er vedvarende, da nerven i sådanne tilfælde kan få varige skader.


Forberedelse: Hånden skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Fingerringe skal fjernes før ankomst til klinikken. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.


Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse. Bedøvelsen begynder at virke straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer herefter.


Operation: Gennem et ca 3 cm langt snit over håndroden løsnes ledbåndet, som udgør loftet i håndledskanalen. Herved mindskes trykket på medianus-nerven. Eventuelt fjernes fortykkede og irriterede seneskeder omkring bøjesenerne. Operationen afsluttes med anlæggelse af en passende bandage. Det samlede operationsforløb vil tage ca 30 minutter.


Efterbehandling: Det er vigtigt at holde hånden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Det er også vigtigt at foretage pumpeøvelser, samt at bevæge skulder og albue. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Efter 3 dage kan bandagen erstattes med plaster. Stingfjernelse foretages på Ortoklinik ca 12 dage efter operation.


Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i dagene efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Det er vigtigt at undgå belastning af hånden (f.eks. tunge løft) de første 6 uger efter kirurgi for at mindste risiko for smerter og arvævsdannelse. Så længe der er sår på hånden er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.


Genoptræning: Der er ikke behov for genoptræning.


Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel).


Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i 3-6 uger afhængigt af arbejdsfunktion. Det er vigtigt, at operationssår holdes rene, tørre og i ro, indtil heling er opnået.


Forventet resultat: De natlige symptomer mindskes oftest hurtigt. Fingrene kan fortsat snurre og prikke i uger til måneder efter operationen afhængigt af, hvor meget og længe nerven har været klemt. Håndroden og arret kan være ømt og hævet i mange måneder efter operationen, hvilket også er den tid, det tager, inden håndkraften er normal. Hvis tommel-fingerens muskelkraft har været påvirket, kan man ikke forvente en fuldstændig normalisering.


Opfølgning: Sårbehandling med skift af bandage og fjernelse af sting vil normalt blive foretaget i ORTOKLINIK.


Komplikationer: Komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation forekommer meget sjældent. Den samlede hyppighed er mindre end 0,5%. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes. Blødning kan forekomme efter operation. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse er meget sjælden. Dette kan medføre nedsat funktion og kronisk smertetilstand. Manglende heling af operationssåret kan forekomme. Dette ses hyppigst hos patienter med sukkersyge og dårligt blodomløb. Omkring 1% af patienterne oplever ikke den forventede smertelindring og funktionsforbedring ved operationen. Årsagen er oftest ubekendt.


Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen kan man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.