Blokade

Formål: Anlæggelse af blokade med binyrebarkhormon (Kortison) og lokalbedøvelse sker for at dæmpe inflammation (irritation) i og omkring bindevæv eller i led. Blokader som behandling i skulder, knæ, hofte, albue, ankel og omkring sener eller i slimsække.

Forventet resultat: Effekten af blokaden kan være svær at forudsige. Hvis den hjælper, men generne kommer igen, typisk efter 3-4 uger kan man lægge yderligere blokader. I nogen tilfælde vil en enkelt blokade være nok, i andre tilfælde vil det slet ikke hjælpe eller kun hjælpe kortvarigt. Det skal understreges, at blokader sjældent kan stå alene som behandling, men skal følges op af tilpasninger i træning og/eller aflastning. Effektiv udspænding og genoptræning skal påbegyndes typisk i ugen efter den første blokade.

Metode: I de fleste tilfælde vil blokaden bliver anlagt med steril teknik som en præcisionsblokade vejledt af ultralyd. Blokaden består typisk af 40 mg Depo-Medrol (binyrebarkhormon) og Zylocain med adrenalin (hurtigt virkende lokalbedøvelse).

Lokalbedøvelsen vil ofte virke umiddelbart og når maksimum efter 15 min og smerterne vil blive mærkbart mindre eller helt forsvinde. Virkningen af lokalbedøvelsen svinder efter nogle timer. Efterfølgende kan man opleve en forværring af den velkendte smerte. At smerterne forbigående forsvinder, er en god indikator for at blokadens placering er korrekt og at diagnosen er rigtig. Ofte er blokaden også nyttig i diagnostik og planlægning af det videre forløb.

Binyrebarkhormonets virkning indtræder ofte gradvist i løbet af 1-2 uger og har effekt i ca 6 uger, idet hormonet frigives langsomt. Hormonet virker ved at dæmpe inflammation (overbelastningsirritation) og ved at blødgøre arvæv. Da hormonet muligvis kan påvirke senerne vil man ofte nøjes med at give 3 injektioner i alt per år for ikke at svække sener og væv uhensigtsmæssigt. Specielt i de situationer hvor blokaden ikke engang har forbigående lindrende effekt, er det vigtigt at stoppe efter 1-2 behandlinger.

Bivirkninger:

Flush-up: Nogen patienter vil opleve en forværring i deres symptomer, der som hovedregel indtræder efter nogle timer og varer 1-2 døgn. Det skyldes binyrebark-hormonets lokale irriterende påvirkning. Der kan også komme en midlertidig forværring fordi der bliver sprøjtet væske ind i et led, en slimsæk, eller i bindevæv, hvor der i forvejen er dårlig plads. Nogle patienter oplever opstemthed (eufori) og en kraftig rødme af ansigtet, som om man har fået for meget sol. Det er ufarligt og svinder efter et par dage. Forbigående menstruationsforstyrrelse kan forekomme.

Betændelse: I meget sjældne tilfælde kan der gå betændelse i det område, hvor blokaden er lagt. Får De feber, tiltagende smerter og varme og rødme skal læge kontaktes. Som tommelfingerregel ser man et tilfælde med betændelse for hver 20.000 blokader der anlægges. Risikoen for betændelse stiger, hvis man har sukkersyge, eller nedsat immunforsvar feks pga. kemoterapi eller har en blodsygdom (leukæmi). Det er Deres ansvar at orientere os om blodfortyndende behandling, sukkersyge eller påvirket immunforsvar.

Bristning af sener: Binyrebarkhormonhormon kan nedsætte styrken af senevæv og medføre bristning af senen. Dette kan give behov for kirurgisk rekonstruktion og varigt mén i form af nedsat funktion i pågældende sene og muskel.

Atrofi af hud og underhud: Hvis der deponeres binyrebark-hormon tæt på den overlæggende hud, kan det medføre skæmmende atrofi (udtynding) af huden og underhuden. Disse forandringer er i vist omfang reversible, således at vævet normaliseres i løbet af et nogle år.

Stigende blodsukker: Sukkersygepatienter kan efter en blokade have svært ved at styre blodsukkeret i op til en uge efter injektionen. Det er vigtigt, at De følger med og giver ekstra insulin i denne periode, i størrelsesorden 4-6 enheder, selvfølgelig forudgået af en blodsukker måling.

Allergi: Hvis er allergisk overfor lokalbedøvelsen eller binyrebarkhormon præparatet skal De ikke have lagt blokade. Allergiske reaktioner er meget sjældne, idet binyrebarkhormonet virker mod allergi og dermed dæmper en eventuel allergisk reaktion. Det er Deres ansvar at orientere lægen i ORTOKLINIK om kendt allergi.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Alternativt kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.