Rodledsartrose

Artrose (slidgigt) i tommelfingerens rodled giver smerter og nedsat funktion af tommelfingeren. De non-kirurgiske behandlingsmuligheder er gigtmedicin, aflastning med immobiliserende skinne og binyrebarkhormon-indsprøjtning i rodleddet,. Ved manglende effekt kan kirurgiske behandling med enten rodledprotese, trapeziectomi eller sene-interpositions artroplastik (Weilby artroplastik) være relevant.

Sygdommen: Ved artrose (slidgigt) i tommelfingerens rodled ødelægges den bruskbeklædte ledoverflade i leddet samtidig med, at der sker forandringer i ledkapslen og i de lednære knogler. Irritationstilstanden giver  smerter i rodleddet, der ofte trækker op mod håndleddet. Smerterne er i begyndelsen relateret til belastning. Åbning af skruelåg eller vridning af klud er klassiske smerteudløsende aktiviteter. Senere vil der også være hvilesmerter og  stivhedsfornemmelse med indskrænket bevægelighed og svaghedsfornemmelse. Rodledsartrose ses langt hyppigst hos ældre kvinder, men kan dog også findes hos yngre mennesker. Her skyldes det oftest skader eller sygdom i rodleddet.

Diagnosen: Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse med berøringsømhed omkring rodleddet (Grind-test). Diagnosen bekræftes ved røntgenundersøgelse.

Non-kirurgisk behandling: Gigttabletter (NSAID) og immobilisering med skinne om natten samt øvelser kan forbigående give god smertelindring. Så vidt muligt bør man undgå smerteudløsende aktiviteter.

Indikation: Kirurgisk behandling er indiceret, når der ikke længere er effekt af non-kirurgisk behandling, og vedvarende smerter, der mindsker aktivitet og livskvalitet.

Forberedelse: Hånden skal være renvasket og fri for sår. Neglene skal være korte, rene og uden neglelak. Fingerringe skal fjernes før ankomst til klinikken. Det anbefales at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg ca 1 time inden operationen. Behandling med eventuelt blodfortyndende medicin må ikke være højere end terapeutisk niveau. Ved tvivl skal egen læge foretage kontrol inden operation. Det er Deres ansvar at gøre ORTOKLINIK opmærksom på allergi overfor medicin inden behandling begyndes. Faste før operation er ikke nødvendig.

Bedøvelse: Før operationen anlægges lokalbedøvelse og eventuelt en regionalbedøvelse af hånd og underarm. Bedøvelsen virker straks efter anlæggelsen og har effekt i flere timer. 

Operation: Den slidte, nedbrudte håndrodsknogle fjernes (Trapeziectomi). Dette kombineres ved behov med udfyldning af tomrummet med et stykke stabiliserende sene (interpositionsartroplastik). Operationen kaldes Weilby-Burton operation. Operationen afsluttes med anlæggelse af en passende bandage. Operationsforløbet vil tage ca 40 minutter.

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde hånden i ro og opad de første 3 døgn efter operationen for at mindske hævelse og smerter. Det er også vigtigt at foretage pumpeøvelser, samt at bevæge skulder og albue. Forbindingen kan stramme pga hævelse og skal da løsnes. Bandageskiftning foretages på ORTOKLINIK ca 2 dage efter operation og stingfjernelse foretages på ORTOKLINIK ca 12 dage efter operation. Den anlagte skinne bruges i 3 uger. Derefter benyttes aflastningsskinne efter behov (ofte flere uger ved belastning).

Forsigtighed: Bilkørsel frarådes i ugerne efter operation, og mens der indtages medicin mærket med rød advarselstrekant. Undgå tunge løft i de første 3 måneder. Så længe der er sår på hånden, er god hygiejne nødvendig for at nedsætte risiko for infektion.

Genoptræning: Man må forvente et langsomt genoptræningsforløb. Det endelige resultat ses tidligst efter 6-12 måneder.
Genoptræningsforløbet begyndes ca 3 uger efter operationen og foretages af patienten efter vejledning af personale på ORTOKLINIK.

Smertebehandling: Efter operationen anbefales det at tage 2 stk tbl Panodil 500 mg fordelt på 4 gange i døgnet samt eventuelt også tbl Ibumetin 400 mg 3 gange i døgnet i 5-7 døgn efter operation. Da forløbet kan være smertefuldt kan morfinlignende medicin være nødvendig. Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger og allergi (jvf indlægsseddel). 

Sygemelding: Der skal forventes sygemelding i 1-6 måneder afhængigt af arbejdsfunktion. Det anbefales ikke at genoptage håndbelastende arbejde som rengøring eller slagteri.

Forventet resultat: Weilby-Burton giver god smertelindring og god funktion hos ca 85% af patienterne, men lang rehabilitering skal forventes. Tommelfingeren kan blive en smule kortere, og den kan permanent føles lidt svagere efter operationen ligesom en vis reduktion af grebsbredden må påregnes.

Opfølgning: Sårbehandling med skift af bandage og fjernelse af sting vil normalt blive foretaget i ORTOKLINIK. Patienten instrueres i genoptræning. Der bliver tilbudt løbende opfølgende kontroller.

Komplikationer: Komplikationer forekommer hos ca 1% af patienterne. Infektion kan begynde ca 3 døgn efter operation med tiltagende smerte, hævelse, rødme, varme og sivning. Ved mistanke skal læge kontaktes. Blødning og blodansamling kan forekomme efter operation. Særligt hvis man får blodfortyndende medicin. Hvis bandagen gennemblødes skal læge kontaktes. Nervebeskadigelse kan medføre nedsat følsomhed i fingrene. Manglende heling kan forekomme. Dette ses hyppigst hos patienter med sukkersyge og dårligt blodomløb. Kroniske smerter, hævelse og stivhedsfornemmelse i hånden (refleksdystrofi / CRPS) kan opstå i meget sjældne tilfælde. Årsagen er ukendt.

Ved problemer: Hvis der opstår problemer eller der er mistanke herom efter operationen bedes man henvende sig i klinikkens åbningstid på telefon 8612 9174. Ved akutte uopsættelige problemer kan professor Michael Ulrich altid kontaktes på telefon 5188 2306. Ellers kan egen læge eller vagtlæge kontaktes.